Patrole interwencyjne

Zadaniem grup interwencyjnych jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie, podjęcie działań mających na celu ochronę życia lub zdrowia i zabezpieczenie mienia.

Ilość załóg grup interwencyjnych oraz miejsca ich stacjonowania jest zawsze dostosowywana do aktualnego stanu zagrożenia w systemie ochrony, warunków drogowych i atmosferycznych.

Grupy interwencyjne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt ochrony osobistej, środki przymusu bezpośredniego oraz w środki łączności bezprzewodowej.

Profesjonalna organizacja działania w oparciu o sprawdzone procedury sprawia, że załogi grup interwencyjnych docierają do obiektu w ciągu kilku minut od otrzymania sygnału alarmowego.

Patrole interwencyjne