Ochrona osobista VIP

Ochrona osobista polega na stałej obecności naszych pracowników przy ochranianej osobie. Grupa ochrony osobistej jest specjalnie do tych zadań wyszkolona i uzbrojona. Pracownicy ochrony osobistej wyposażeni są w różnego rodzaju sprzęt zapewniający pełne bezpieczeństwo Klienta. Do głównych ich zadań należy bezpośrednia ochrona fizyczna ochranianej osoby. Wszelkie działania prowadzone są w sposób niezwykle dyskretny, ale sygnalizujący jednocześnie występowanie czynnika ochronnego wokół obiektu.

Osoby oddelegowane do zadań charakteryzują odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, wysoki stopień kultury osobistej, sprawności fizycznej (wysokie stopnie w sztukach walki), oraz fachowe przygotowanie (profesjonalne wyszkolenie strzeleckie). Ponadto pracownicy, którym przydzielona została ochrona osobista, są wyposażeni w odpowiednie środki i narzędzia techniczne. Zapewniamy stałą łączność miedzy pracownikami isiedzibą, aby w razie wystąpienia sytuacji wysokiego ryzyka zaangażować większą liczbę osób do ochrony osobistej.

Ochrona Osobista VIP