Konwoje

Wykonujemy konwoje wartości pieniężnych, papierów wartościowych oraz dokumentów nie będących materiałami niejawnymi. Konwoje te wykonujemy z najwyższą starannością i z użyciem pojazdów przystosowanych do transportu wartości pieniężnych. Konwojenci są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej, łączności, uzbrojenia. Usługi są wykonywane przez pracowników o wysokich predyspozycjach psychofizycznych i profesjonalnych kwalifikacjach zawodowych, co gwarantuje rzetelne ich wykonanie. Wszelkie działania są podejmowane w oparciu o obowiązujące procedury bankowe a także wymogi prawne.

Konwoje