Monitoring GPS

Monitoring GPS to niezbędne narzędzie dla managerów i dyrektorów odpowiadających za samochodowe floty firmowe. Jest także wsparciem dla właścicieli samochodów prywatnych (lokalizacja, dodatkowa ochrona i kontrola pojazdu) oraz maszyn budowlanych i rolniczych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm transportowych czy komunalnych.

Monitoring GPS możliwy jest dzięki zainstalowanym w pojazdach modułom GPS. Moduły te odbierają sygnały z satelitów krążących nad ziemią, za pomocą których wyznaczają współrzędne geograficzne samochodu bądź maszyny. Następnie dane te przesyłane są za pośrednictwem sieci GSM do serwerów, które po ich przetworzeniu wysyłają informacje do komputerów bądź telefonów Klientów.

GPS

Monitoring pojazdów daje niewątpliwe korzyści dla biznesu, gdyż pozwala na optymalizację zarówno pracy osób zarządzających flotami, jak i samych kierowców czy handlowców. Systemy GPS to realne oszczędności dla firm związane z ograniczeniami zużycia paliwa, wykorzystania pojazdów służbowych do celów prywatnych, wzrostem efektywności pracy (np. dzięki automatycznym raportom wykonania planów pracy czy odwiedzin konkretnych lokalizacji) czy poprawy sposobu jazdy kierowców oraz bezpieczeństwa.