Centra Logistyczne

Centra logistyczne to wielkopowierzchniowe obiekty charakteryzujące się dużym fizycznym przepływem mas towarowych. Ochrona centrów logistycznych wiąże się głównie zapewnieniem szczelności w łańcuchu dostaw. Do zadań pracowników ochrony należy między innymi: kontrola ruchu osobowego, kontrola ruchu pojazdów, kontrola trzeźwości, kontrola zabezpieczeń, kontrola zgodności ładunków z dokumentacją przewozową. Właściwe przeszkolenie pracowników ochrony w zakresie obsługi takich obiektów skutkuje zminimalizowaniem strat związanych z kradzieżą. Wszyscy pracownicy Bellator Security przed przystąpieniem do zadań ochronnych w centrum logistycznym przechodzą szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych menadżerów ochrony.

Centra Logistyczne