Centra Handlowe

Pierwsze centra handlowe powstały w Polsce na początku lat 90 – tych. Ochrona takiego obiektu to jedna z najbardziej złożonych i niezwykle trudnych koncepcji zabezpieczenia. Każde centrum handlowe powinno posiadać swój plan ochrony budynku, który zawiera procedury dla pracowników ochrony na każdym z posterunków. Najważniejszą kwestią jest odpowiedni dobór personelu ochrony i jego właściwe przeszkolenie w zakresie procedur i topografii. To pracownik ochrony jest pierwszą i ostatnią osobą, którą widzi klient centrum, więc jego prezencja też musi być nienaganna a sposób komunikacji czytelny i świadczący o posiadanej wiedzy na temat obiektu. Pracownicy ochrony Bellator Security są starannie selekcjonowani i szkoleni do tego typu zadań.

Centra Handlowe