Audyty bezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa, nazywany inaczej audytem systemu ochrony lub analizą stanu bezpieczeństwa, pozwala ocenić i dzięki temu zoptymalizować system ochrony, aktywnie alokując posiadane przez Klientów zasoby, nowe lub zmodyfikowane umożliwiające wzrost poziomu bezpieczeństwa. Preferowane przez nas rozwiązania dotyczą zarówno inwestycyjnej, wykonawczej, jak proceduralnej sfery zarządzania bezpieczeństwem.

Podstawowymi elementami przeprowadzanych przez Bellator Security audytów bezpieczeństwa są:


  • analiza wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń,
  • analiza efektywności zastosowanych rozwiązań, w tym wspieranie przez nie procesów operacyjnych,
  • ocena stanu zabezpieczeń obiektów i rekomendacja działań podnoszących poziom bezpieczeństwa.
Audyty bezpieczeństwa